Home Portfolio Wspieramy projekt „O Polsce po polsku”

Z wielką przyjemnością wspieramy jako partner projekt O Polsce po polsku – zajęcia dla obcokrajowców o polskiej kulturze i tradycjach z elementami nauki języka polskiego” realizowany przez Samira w ramach programu Kreatywny Wolontariat Staromiejskiego Domu Kultury.

Celem zajęć  jest z jednej strony pokazanie obcokrajowcom szeroko rozumianej kultury polskiej, w tym m.in. sztuki, literatury, muzyki, filmu, obyczajów, a z drugiej nauka języka polskiego na poziomie ponadpodstawowym. Zajęcia są prowadzone przez pedagoga z doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz w pracy z migrantami.
Zajęcia skierowane są do dorosłych obcokrajowców mieszkających w Warszawie, którzy:
– interesują się kulturą kraju, w którym żyją, i chcą ją lepiej poznać,
– znają język polski na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie (poziom B1-B2) i chcieliby udoskonalać swoje umiejętności, poznając nowe słownictwo, struktury językowe oraz ćwiczyć gramatykę i ortografię.
Cykl trwa od 20 września do 15 listopada 2018 i składa się z 7 zajęć stacjonarnych, które odbywają się w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie, oraz 2 zajęć w postaci wyjść do warszawskich miejsc kultury.

Projekt realizowany w ramach programu Kreatywny Wolontariat i finansowany ze środków Staromiejskiego Domu Kultury i m.st. Warszawy. Partnerem wspierającym realizację projektu jest Jasmin – Stowarzyszenie Przyjaciół na rzecz Współpracy Międzykulturowej.